Evenementer

2019

– 01 2019 SCHAMPESDAAG  FOTOEN   –      VIDEO

– 03 2019 GENERALVERAMMLUNG De Komitee huet e possitiven Bilan virgelued fir 2018

– 04 2019 Bëschbotz ( Orga: Adm. Differdange )

– 08 2019 Gillday@Cactus Esch-Lalleng  ( komen nach Fotoen no…)

Eng kleng Iwersiicht iwer Historik vun der Memberunzuel

18 70 134 126 133 137 128
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Stand 08-2019

– 2018

– 01 2018 SCHAMPESDAAG / VIDEO

– 03 2018 GENERALVERAMMLUNG De Komitee huet e possitiven Bilan virgelued fir 2017

– 03 2018 SLIDE SHOWOWEND // oofgesoot

– 09 2018 AQUARISTIK BOURSE

– 09 2018 PORTE OUVERTE / –VIDEO

– 10 2018 DISKUSZUCHT STENDKER net méi am PROGRAMM

– 11 2018 WINTERDREAMS an der Sportshaal zu Uewerkuer

– 2017

EVOLUTIOUN VUN 2013 – 2017 !

Mir sin houffrech ons 55 Bestehen zefeieren als leschte Aquaristik Verain zu Letzebuerg an daat zu Déifferdang !! Fir onsen 55ten hun mir e klengen Draam , vlait erfëllt deen  . . // leider huet onsen Draam sech net erfëllt (11.2017) Vill Lait hun ons Hoffnung gemeet, mee war just warm Loft.

– 01 2017 SCHAMPESDAAG VIDEO

– 03 2017 KONSCHT & HOBBY MOART

– 03 2017 GENERALVERSAMMLUNG Den Aquarium Club huet nees e possitiven Bilan präsentéiert

– 09 2017 PORTE OUVERTE avec barbecue  ( déi lescht „porte ouverte vum Club war am Joër 2000 ! ) VIDEO

– 10 2017 KONKUER  „CHANCE“  JANUAR – OKTOBER

– 11 2017 KONSCHT & HOBBY MOART

– 12 2017 KONKUER „THE BEST BUYER“ JANUAR – DEZEMBER

– 2016

– 01 2016 SCHAMPESDAAG VIDEO

– 01 2016 SLIDE SHOWOWEND

– 03 2016 KONSCHT & HOBBY MOART UEWERKUER

– 06 2016 GENERALVERSAMMLUNG de Komitee huet e possitiv Bilan firgelued. Leider hun mir matt méi Präsenz vun Memberen gehofft.

– 11 2016 KONSCHT & HOBBY MOART ZU UEWERKUER  SLIDE SHOW

– 12 2016 e Joer ass nees eriwer manner stark wéi Joer 2015 knapp 126 Memberen

– 2015

– 01 2015 SCHAMPESDAAG

– 03 2015 KONSCHT & HOBBY MOART UEWERKUER

– 04 2015

1 Mount virun der Generalversammlung huet de Komitee de ROMAIN WOLFF als Neien President gewielt. De MARC BELARDI war President vum „DISCUS DIFFERDANGE“ d’Abrelll 1997 – Abrell 2015. ( matt 2 Joër zou wéinst Renovatiounsarbechten am Sall  2005-2007 )

– 05 2015 GENERALVERSAMMLUNG  De Verain huet e possitiven Bilan firgewisen fir 2014, an huet 90 Memberen.

– 11 2015 KONSCHT & HOBBY MOART UEWERKUER SLIDE SHOW

– 12 2015 //  Fir 2015 kennen mir nees e possitiven Bilan weisen matt 133 Memberen . Mir sin nach wait vun onsen Rekord Joren ewech, mee als leschte Verain am Land an matt der Ennerstetzung vun onsen Memberen an onser Gemeng  VILLE DE DIFFERDANGE wieren mir net méi do. E grousse MERCI  un Iech all.

– 2014

– 11-2014 KONSCHT & HOBBY MOART UEWERKUER

– 2013

An deenen leschten Joër haat den Aquarium Club et net einfach. Aquaristik huet sech iwer Internet gudd verbreed, esou dass de Aquarium Club um Stellstand war.  

2013 ass awer dun e groussen Wiessel kom, eng Nei Equipe matt vill Motivatioun  huet sech all Méi gemeet alles nees op den TOP Zoustand ze brengen fir en NeiStart. Daat hun Memberen och bemierkt dass een Neien Wand do war. De Aquarium Club huet sech am registre de commerce angeschriwen mam Numm  „AQUARIUM DISCUS DÉIFFERDENG a.s.b.l.“ am Mee 2014 huet de Club 42 Memberen gezielt (09.2014).

VIDEO RESTART 2013

EQUIPE DEI DE CLUB NEES ZUM LIEWEN BRUET HUN !!!