Wichteg

Den Couloir fir an den Club ass als SecherheetsAusgang fir Schoulkanner geduet. Leider steet villes  do waat net dierf do stoen. Duerch eng Secherheetskontroll ass festgehaalen gin dass de Couloir komplett eidel muss sin am Fall vun engem Sinister fir de Passage ouni Behennerung ze garantéieren.

Aus deem Grond musse mir onst Material waat aktuell nach am Couloir steet ewech huelen. Als éischt Liquidéiren mir deen kompletten Okkasiounsbestand vun Aquarien deen do steet zu Dumping Praisser.

Merci fir aer Ennerstetzung. 

zu den Fotoen vun Aquarien & Praisser