fotos club 1962 – 2005

L’aquarium club existe depuis 1962, Voici quelques fotos

Texte en bleue origine du président d’honneur PIERROT DUSCHINGER et créateur du                          DISCUS DIFFERDANGE 10.08.1962

à cette place un grand Merci

2015 assimiliations du club „Discus Differdange“ et changement du nom en aquarium Discus Differdange a.s.b.l.

1963 weist d’Ausstellung am Gewerkschaftsheim – 1963 exposition dans la salle du syndic

1963 Ausstellung Discus 11963 Ausstellung Discus 2

1963 Ausstellung Discus 31963 Ausstellung Discus 4

1965 Excursion à Francfort avec les membres

1965 waren mir an 2 Deeg mat 2 vollbesaaten Fokker 50 op Frankfurt wou mer am Zoo konnten en Bleck hannert d’Aquariumen werfen. Bei engem gemeinsamen Möttegiessen hun ech d’gölden Spengel vum Frankfurter Aquarienverein iwerreecht kritt.

1965 excursion par 2 avions „Fokker“ complet pour 2 jours dans le zoo à Francfort, nous avons pu regardé derrière l’installation aquatique du zoo. Au repas à midi le club aquaristique de Francfort m’a offert l’épingle en OR ( au Président Pierrot Duschinger)

1965 012 8 Frankfurt 1965 012 15 Frankfurt

1965 calvacade à Differdange

1965 Discus 0451965 Discus 047

1966 le comitee

1966 ass op der Ouvertür fun eiser Ausstellung zu Insenborn op der Sauer, déi de ganzen Summer op waar.

1966 l’ouverture de notre exposition à Insenborn , ouvert pendant toutes l’été !

1966 Discus 0541966 Discus 0511966 Discus 053

 

1966 Discus 0521966 Discus 0551966 Discus 050

1971 visite au Club

1971 Discus 1 1971 Discus 2

1981 Eegen Fëschziichtungen … ( waat 2014 nees an Ulaaf geholl gett. . . )

1981 Elevage privé … ( redémarre en 2014… )

1981 Des Fotoen weisen meng Ziichterei doheem woe ech net nömmen fier eisen Verein mee och fier déi aaner Vereiner Fösch gezillt hun

1981 les fotos montre mon élevage à domicile,  pour plusieurs clubs dans ce temps !

1981 Föschziechterei 01 1981 Föschziechterei 02

1981 Föschziechterei 05 1981 Föschziechterei 06

1981 Föschziechterei 031981 Föschziechterei 04

1981 Föschziechterei 15

 

 

 

 

En 2006-2005 grande rénovation au club ( Foto Eric Pigat )

DSC03323DSC03324DSC03325DSC03327

DSC03328DSC03326DSCN1750DSCN1746

24.09.2005 inauguration ! ! !

DSCN1788DSCN1793DSCN1802

nouvelle salle 09.10.2005

DSCN1824DSCN1825DSCN1828

 DSCN1829DSCN1827

Schreibe einen Kommentar